PITANJA I ODGOVORI                                          

                                                                              1. Što je sudski tumač ?

Sudski tumač je osoba koju imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda, a njegov je posao prevoditi, na zahtjev suda, fizičke ili pravne osobe, pisani ili izgovoreni tekst s hrvatskog na strani jezik, sa stranog na hrvatski jezik ili s jednog na drugi strani jezik za koje je imenovan. Sudski tumači izdaju prijevode koji moraju biti u potpunosti vjerni tekstu izvornika.

2. Što je ovjereni prijevod?

Ovjereni prijevod jest prijevod koji izdaje nadležni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom. Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača). Rok važenja ovjerenog prijevoda neograničen je, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.

3. Prijevodi kojih vrsta isprava moraju biti ovjereni od strane sudskog tumača?

Ovjera sudskog tumača potrebna je kod prijevoda isprava koji će se koristiti u službene svrhe, kao što su rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, presude o razvodu braka, sudska rješenja, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, punomoći, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, izvadci iz sudskog registra, certifikati, deklaracije itd.

4. Kako se naplaćuje ovjera sudskog tumača?

Ovjera sudskog tumača ovisi o mnogo faktora. Ukoliko je Vaš prijevod stručan ili hitan, cijena je 30% veća. Da bi se definirala točna cijena potrebno je vidjeti dokumenat koji se prevodi. 

5. Kojom se brzinom može napraviti prijevod?

Učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo ispoštovali i najkraće rokove. U realnim uvjetima računamo prijevod 4 kartice teksta s hrvatskog na strani jezik, a 6 kartica teksta sa stranog na hrvatski jezik po radnom danu, no tek kad vidimo Vaš tekst možemo Vam sa sigurnošću reći u kojem roku ga je moguće prevesti i koliko će prijevod koštati. Za hitnost se redovno obračunava ”hitna tarifa” koja u pravilu cijenu prijevoda povećava: 30% za 4-6 kartica s hrvatskog na strani jezik i 6-8 kartica sa stranog na hrvatski jezik, odnosno 50% za 6-8 kartica s hrvatskog na strani jezik i 8-10 kartica sa stranog na hrvatski jezik u jednom danu. Za 8 kartica na strani jezik, odnosno 10 kartica na hrvatski jezik u jednom danu zaračunava se 100% veća tarifa.

6. Zašto se preko noći ne može prevesti 30 stranica?

Prevođenje nije isto što i ”prepisivanje” na ciljni jezik. Prijevod nekog teksta zahtijeva u najmanju ruku onoliko ”mozganja” koliko ga je potrebno da se napiše izvorni tekst. Stoga je nerealno pretpostaviti da se tekst koji je netko danima i tjednima sastavljao može prevesti u samo nekoliko sati. Naravno, moguće je podijeliti 30 stranica na nekoliko prevoditelja, pa ih poslije jednostavno ”zalijepiti” u cjelinu. Takav prijevod u načelu nije vrijedan novca koji ste za njega platili.

7. Zašto su stručni prijevodi skupi?

Jesu li? Naravno, proizvod koji klijent dobije sastoji se naizgled od samo nekoliko stranica teksta otisnutog na papiru. No koliki trud stoji iza konačnog proizvoda? Kvalitetan prijevod je golem posao – koji u potpunosti zadovoljava želje i zahtjeve klijenta. On je, kao i odvjetnički dopis, unikat, koji objedinjuje stručnost, iskustvo i znanje prevoditelja. Dobar prijevod se stoga ne sastoji ”samo” od čistog ”čina prevođenja”, nego od višestrukog lektoriranja, opsežnog istraživanja, uporabe vlastite baze podataka itd. Osim toga, stručni prevoditelji konstantno nadograđuju svoje obrazovanje te stalno popunjavaju vlastitu biblioteku kako bi imali odgovarajuću opremu za prijevod tekstova iz mnogobrojnih različitih stručnih područja. 

8. Čime se odlikuje stručni prijevod?

Prevođenje je vrlo složen proces za koji nije potrebno samo znanje stranih jezika, nego i STRUČNOST PREVODITELJA, tj. sposobnost da se polazni tekst jezično, stručno i idiomatski točno prenese na ciljni jezik. Prijevod nije jednostavna zamjena riječi iz jednog jezika s rječju iz drugog.

9. Što su prijevodi stručnih tekstova?

To su prijevodi tekstova namijenjenih čitateljima unutar određenog stručnog područja ili prijevodi tekstova koji sadrže tehničke izraze koji zahtijevaju stručno znanje predmetne tematike.

10. Hoćete li se pridržavati izvornog izgleda teksta ?

Nastojat ćemo se pridržavati izvornog izgleda teksta koliko je god u našoj moći, zadržat ćemo sve pojedinosti kao što su podebljana slova, kurziv, podcrtane riječi, slike, naslovi itd. Ako nam tekst koji Vam je potrebno prevesti pošaljete u elektroničkom obliku, u programu kao što je Word, Excel, Power Point i sl., jednostavno ćemo izvorni tekst zamijeniti prijevodom i pritom zadržati formu izvornika. Ako je izgled izvornog teksta nešto složeniji, primjerice ako sadrži veliki broj tablica i grafova, potrudit ćemo se zadržati njegov izvorni izgled koliko god je moguće.

11. Na koji način i u kojem obliku treba poslati tekst za prijevod?

Tekstove za prijevod zaprimamo putem elektroničke pošte, različitih medija za pohranu podataka, poštom, kurirskim službama, Vašim dolaskom u naše urede, sve prema dogovoru.

12. Možemo li biti sigurni da se kod prijevoda poštuje načelo privatnosti i tajnosti?

Sa svim dokumentima koje dobijemo na prijevod, na papiru ili u elektroničkom obliku, postupa se s visokom povjerljivošću. Svaki naš prevoditelj vezan je ugovorom koji štiti povjerljivost informacija dobivenih od klijenta.