Ako Vam treba kvalitetan sudski tumač, pisani prijevod, usmeni prijevod ili samo lektura - Nudimo Vam najkvalitetnije prijevode u najbržem mogućem roku.

1. Što je sudski tumač?

Sudski tumač je osoba koju imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda, a njegov je posao prevoditi, na zahtjev suda, fizičke ili pravne osobe, pisani ili izgovoreni tekst s hrvatskog na strani jezik, sa stranog na hrvatski jezik ili s jednog na drugi strani jezik za koje je imenovan. Sudski tumači izdaju prijevode koji moraju biti u potpunosti vjerni tekstu izvornika.

2. Što je ovjereni prijevod?

Ovjereni prijevod jest prijevod koji izdaje nadležni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom. Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača). Rok važenja ovjerenog prijevoda neograničen je, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.

3. Prijevodi kojih vrsta isprava moraju biti ovjereni od strane sudskog tumača?

   Ovjera sudskog tumača potrebna je kod prijevoda isprava koji će se koristiti u službene svrhe, kao što su rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, presude o razvodu braka, sudska rješenja, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, punomoći, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, izvadci iz sudskog registra, certifikati, deklaracije itd.

PREVODITELJSKE USLUGE

  • Stručni ekonomski prijevod
  • Prevođenje tehničkih tekstova
  • Prijevodi natječajne dokumentacije
  • Prevođenje zakona Europske unije
  • Prevođenje web stranica


USLUGE SUDSKOG TUMAČA

  • Ovjereni prijevodi dokumentacije za fizičke osobe 
  • Ovjereni prijevodi pravne dokumentacije
  • Ovjereni prijevodi medicinske dokumentacije

Informativna ponuda

Dostavite nam tekst ili dokument za koji je potreban ovjereni prijevod (prijevod s ovjerom sudskog tumača) i navedite željeni rok isporuke. Odmah ćemo vam poslati neobavezujuću ponudu i pružiti sve potrebne informacije. Ako želite naručiti prijevod s ovjerom sudskog tumača potrebno je samo javiti nam da prihvaćate ponudu i dostaviti nam svoje osobne podatke: ime i prezime (ili tvrtka), adresa i OIB (ili broj osobne ili JMBG ili broj putovnice). Te podatke sudski tumač unosi u svoj dnevnik prijevoda i ovjera koje redovito dostavlja nadležnom sudu na uvid. Sve vaše podatke čuvamo u najstrožoj tajnosti i koristimo ih isključivo u svrhu poštivanja Pravilnika o radu sudskih tumača.


Kako naručiti ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod, koji se u govornom jeziku još naziva i 'ovlašteni prijevod', može se naručiti kao i bilo koji drugi prijevod. Tekst ili dokument koji je potreban dostavlja se na uvid u prevoditeljski ured Lidija Rob, a može se donijeti osobno uz prethodnu najavu putem telefona ili se može poslati poštom ili skenirano na e-mail: lidijarob@gmail.com. Nakon što pregledamo tekst i procijenimo opseg posla, klijentu šaljemo ponudu s naznakom cijene i roka isporuka. Nakon što klijent prihvati ponudu, potrebno je uplatiti iznos naznačen na ponudi inače u suprotnom nismo u mogućnosti izraditi prijevod. Ovjereni prijevodi i sve usluge sudskih tumača isporučuju se točno u zadanom roku. Nakon primitka potvrde o izvršenoj uplati, prijevod možemo poslati skeniran putem e-maila, ispisan i uvezen poštom ili kurirskom dostavom ili se može preuzeti u našem uredu. 

PISANI PRIJEVODI

Pisani prijevod je pisani prijenos teksta s izvornoga na ciljni jezik. Prijevod se ne naplaćuje po stranici, nego po kartici teksta. Jedna kartica je 1500 znakova prevedenog teksta s razmacima. Pri određivanju cijene kartice polazi se od propisane tarife koju je moguće smanjiti ili povećati, ovisno o hitnosti i složenosti prevođenog teksta. Usluge pisanog prijevoda: s hrvatskog na engleski, njemački i obratno. Tekstove za prijevod zaprimam putem elektroničke pošte, različitih medija za pohranu podataka, poštom, kurirskim službama ili Vašim dolaskom u moj ured, sve prema dogovoru.

USMENI PRIJEVODI 

Usmeno prevođenje je prijenos verbalne komunikacije s izvornog jezika na ciljni. Pritom se ne radi o prijenosu pojedinih riječi, nego o prijenosu sadržaja cjeline. Osim prijevoda samih riječi, prevoditelj prenosi značenje i smisao izrečenog. Najčešći se traži simultano prevođenje. Za usmeno prevođenje od iznimne je važnosti pravodobno znati datume i trajanje prevođenja (za simultano je poželjno dva tjedna unaprijed) i osigurati prevoditeljima sve dostupne materijale za pripremu.LEKTURA PRIJEVODA

Lektura je gramatičko, pravopisno i stilsko ispravljanje i uređivanje autorskog rukopisa, prilagođavanje teksta duhu jezika uz savjetovanje autora o boljim jezičnim rješenjima. Lektura se odnosi na morfologiju i sintaksu, na ispravke u odabiru riječi, na poboljšanje stila teksta te jasnoću i čitljivost teksta.